Kim thu sét Caritec

Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Danh sách Hiển thị: Lưới

Kim thu sét CARITEC PCS - ESE 1.300 - BKBV: 32m

Caritec là hãng kim thu sét của CANADA chuyên phục vụ các công trình xây dựng công cộng, C.....

0
Gọi : 0981.388.589 Trước thuế: Gọi : 0981.388.589

Kim thu sét Caritec PCS - ESE 2.350. BKBV: 45m

Caritec là hãng kim thu sét của CANADA chuyên phục vụ các công trình xây dựng công cộng, C.....

0
Gọi : 0981.388.589 Trước thuế: Gọi : 0981.388.589

Kim thu sét Caritec PCS - ESE 3.350. BKBV: 65m

Caritec là hãng kim thu sét của CANADA chuyên phục vụ các công trình xây dựng công cộng, C.....

0
Gọi : 0981.388.589 Trước thuế: Gọi : 0981.388.589

Kim thu sét Caritec PCS - ESE 3.450. BKBV: 85m

Caritec là hãng kim thu sét của CANADA chuyên phục vụ các công trình xây dựng công cộng, C.....

0
Gọi : 0981.388.589 Trước thuế: Gọi : 0981.388.589

Kim thu sét Caritec PCS - ESE 3.550. BKBV: 95m

Caritec là hãng kim thu sét của CANADA chuyên phục vụ các công trình xây dựng công cộng, C.....

0
Gọi : 0981.388.589 Trước thuế: Gọi : 0981.388.589

Kim thu sét Caritec PCS - ESE 3.650. BKBV: 107m

Caritec là hãng kim thu sét của CANADA chuyên phục vụ các công trình xây dựng công cộng, C.....

0
Gọi : 0981.388.589 Trước thuế: Gọi : 0981.388.589

Kim thu sét Caritec PCS - ESE 3.750. BKBV: 120m

Caritec là hãng kim thu sét của CANADA chuyên phục vụ các công trình xây dựng công cộng, C.....

0
Gọi : 0981.388.589 Trước thuế: Gọi : 0981.388.589

Kim thu sét Caritec PCS - ESE 6.650. BKBV: 131m

Caritec là hãng kim thu sét của CANADA chuyên phục vụ các công trình xây dựng công cộng, C.....

0
Gọi : 0981.388.589 Trước thuế: Gọi : 0981.388.589

Kim thu sét Caritec PCS - ESE 6.750. BKBV: 145m

Caritec là hãng kim thu sét của CANADA chuyên phục vụ các công trình xây dựng công cộng, C.....

0
Gọi : 0981.388.589 Trước thuế: Gọi : 0981.388.589
Tin tức mới nhất

Quy tắc chống sét bảo vệ con người

17 Aug 2016
Theo thống kê thì sét đánh thẳng là nguy...

Giải pháp chống sét trực tiếp cho nhà tư nhân

17 Aug 2016
Hàng năm mưa dông kèm sét đánh gây ra nh...

Chuyên gia hướng dẫn chi tiết các cách phòng chống sét

17 Aug 2016
Trong trường hợp không kịp chạy tìm nơi ...